Mua bán công việc > Đăng công việc mới
Đăng việc làm mới
 • Tiêu đề công việc

 • Giá bán, muốn thêm các mức giá bán dịch vụ phụ (sẽ làm thêm) phía dưới.

  VNĐ

 • Danh mục


 • Mô tả công việc rõ ràng cụ thể, không được chèn link, website, số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ. Nếu vi phạm sẽ bị khóa nick, một ID chỉ đăng ký được 1 tài khoản


  Min: 100 ký tự. Max: 500 ký tự.

 • Hướng dẫn người mua - khi người mua thanh toán sẽ đọc được nội dung này (ví dụ: như yêu cầu cung cấp tài khoản cần làm)

 • Vị trí công việc

 • Quận

 • Địa chỉ

 • Từ khóa


  *tách các thẻ bằng dấu phẩy, công việc của bạn sẽ lên top google nhanh nhất

 • Phí vận chuyển nếu có?

  VNĐ

 • Ngày giao hàng - nếu điền số (1) ngày sẽ có logo (giao 24 giờ)

 • Giao hàng tải về ngay

  home.zip

 • Hình ảnh (bắt buộc)

 • Youtube Video Link #1

 • Đăng Tin VIP

  Bằng cách nhấp vào ô này, bạn sẽ đăng công việc Tin VIP và hiện lên đầu các tin trên trang chủ. Phí của 5,000VNĐ được áp dụng 30 ngày.

 • Với giá VNĐ     Sẽ làm thêm
 •