Đăng việc làm mới
 • Tiêu đề sản phẩm

 • Giá bán, muốn thêm mức giá bán kèm dịch vụ hãy điền mục giá (tăng thêm) phía dưới.

  VNĐ

 • Danh mục


 • Mô tả công việc rõ ràng cụ thể, không được chèn link, website, số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ. Nếu vi phạm sẽ bị khóa nick, một ID chỉ đăng ký được 1 tài khoản


  Min: 100 ký tự. Max: 500 ký tự.

 • Hướng dẫn cho người mua (khi khách hàng chấp nhận thanh toán mua hàng sẽ đọc thấy nội dung này).

 • Vị trí công việc

 • Từ khóa


  *tách các thẻ bằng dấu phẩy, công việc của bạn sẽ lên top google nhanh nhất

 • Phí vận chuyển nếu có?

  VNĐ

 • Ngày giao hàng (nếu điền số (1) ngày sẽ có logo nổi bật giao hàng nhanh)

 • Giao hàng tải về ngay

  home.zip

 • Hình ảnh (bắt buộc)

 • Youtube Video Link #1

 • Đăng logo nổi bật

  Bằng cách nhấp vào ô này, bạn sẽ đánh dấu công việc nổi bật và lên top trang chủ. Phụ phí của 20,000VNĐ được áp dụng 30 ngày.

 • Tăng thêm VNĐ     Tôi sẽ
 •