Sell Starbucks Gift Card 100$, i sale starbucks 0ff 70$

Uy tín việc:
0%
Ngày giao:
24 GIỜ
Đang giao:
5
Uy tín SELLER:
0%
Xem:
429
Sell Starbucks Gift Card 100$, i sale starbucks 0ff 70$

100$ Starbucks Gift Card = 70$

Here are plastic cards, including card number and pin code and image tags, guarantee 100%, I do not use, so I need to sell, I buy this card at Starbucks
This card code has no expiration time, long-term use

Contact: shantlisar@gmail.com

 

Đã đăng 646 ngày, 5 giờ, 33 phút
0 đánh giá
0 người thích
Video của công việc
Không có video công việc.
Đánh giá của người mua
Chú ý dễ khóa tài khoản: Các thành viên mua bán, đăng tin công việc mà giao dịch ngoài hệ thống bằng nhắn tin chat hộp thư tin nhắn có nội dung để lộ thông tin như số điện thoại, nick, link liên hệ... BQT sẽ khóa níck vĩnh viễn và tịch thu số tiền đã tạm giữ trong hệ thống 100K. BQT sẽ cung cấp bằng chứng, để chứng minh các giao dịch vi phạm sẽ khách hàng.