Landry’s Gift Card 50$

Uy tín việc:
0%
Ngày giao:
3 ngày
Đang giao:
8
Uy tín SELLER:
0%
Xem:
435
Landry’s Gift Card 50$
Mô tả công việc

Landry’s Gift Card 50$
i sell 50% for 50$ = 25$

Đã đăng 952 ngày, 15 giờ, 47 phút
0 đánh giá
0 người thích
Video của công việc
Chưa đăng video.
Đánh giá công việc
Chưa có đánh giá.
Tin khác của sellcard
Tin liên quan
Chú ý dễ khóa tài khoản: Các thành viên mua bán, đăng tin công việc mà giao dịch ngoài hệ thống bằng nhắn tin chat hộp thư tin nhắn có nội dung để lộ thông tin như số điện thoại, nick, link liên hệ... BQT sẽ khóa níck vĩnh viễn và tịch thu số tiền đã tạm giữ trong hệ thống 100K. BQT sẽ cung cấp bằng chứng, để chứng minh các giao dịch vi phạm sẽ khách hàng.