$250 TigerDirect Gift Card 60% of total price

Uy tín việc:
0%
Ngày giao:
2 ngày
Đang giao:
5
Uy tín SELLER:
0%
Xem:
319
$250 TigerDirect Gift Card 60% of total price

$250 TigerDirect Gift Card in USA
– Only 60% of total price (150)
– Gift Card in USA
– Immediately Ship in USA
– Fast Shipping
– good luck!!

Đã đăng 645 ngày, 14 giờ, 15 phút
0 đánh giá
1 người thích
Video của công việc
Không có video công việc.
Đánh giá của người mua
Chú ý dễ khóa tài khoản: Các thành viên mua bán, đăng tin công việc mà giao dịch ngoài hệ thống bằng nhắn tin chat hộp thư tin nhắn có nội dung để lộ thông tin như số điện thoại, nick, link liên hệ... BQT sẽ khóa níck vĩnh viễn và tịch thu số tiền đã tạm giữ trong hệ thống 100K. BQT sẽ cung cấp bằng chứng, để chứng minh các giao dịch vi phạm sẽ khách hàng.