1800Baskets.com E-gift card $40

Mua bán công việc > Tài Khoản > Quà tặng - Gift card > 1800Baskets.com E-gift card $40
Uy tín việc:
0%
Ngày giao:
24 GIỜ
Đang giao:
8
Uy tín SELLER:
0%
Xem:
484
1800Baskets.com E-gift card $40
Mô tả công việc

1800Baskets.com E-gift card $40
Sale 0ff 50%= 20$
Thanks for oder,
We will send egift in 24h.

Brimming with gourmet chocolate, savory cheeses, fresh fruits, and luxurious spa products, 1-800-Baskets.com’s gift baskets provide recipients with a veritable—and sometimes literal cornucopia of thoughtful treats. And plenty of care has been put into each element. Each basket is crafted by a team of designers and comes in options such as painted willow, distressed wood, and stamped metal. The basket’s contents may then center around an occasion or recipient’s tastes. For example, containers may bear an assortment of sauces and rubs for grill masters or a bouquet of coffee beans and a mini french press for early risers.

Đã đăng 952 ngày, 15 giờ, 9 phút
0 đánh giá
0 người thích
Video của công việc
Chưa đăng video.
Đánh giá công việc
Chưa có đánh giá.
Tin khác của sellcard
Tin liên quan
Chú ý dễ khóa tài khoản: Các thành viên mua bán, đăng tin công việc mà giao dịch ngoài hệ thống bằng nhắn tin chat hộp thư tin nhắn có nội dung để lộ thông tin như số điện thoại, nick, link liên hệ... BQT sẽ khóa níck vĩnh viễn và tịch thu số tiền đã tạm giữ trong hệ thống 100K. BQT sẽ cung cấp bằng chứng, để chứng minh các giao dịch vi phạm sẽ khách hàng.