$1000 Wayfair gift card (Fast delivery by Email)

Mua bán công việc > Tài Khoản > Quà tặng - Gift card > $1000 Wayfair gift card (Fast delivery by Email)
Uy tín việc:
0%
Ngày giao:
3 ngày
Đang giao:
1
Uy tín SELLER:
100%
Xem:
438
$1000 Wayfair gift card (Fast delivery by Email)
Mô tả công việc

$1000 Wayfair gift card (Fast delivery by Email)
40% (Blance 1000$) = 400$
I’ll send you a gift card for 12 -24 hours

Contact:
yahoo: sellcardgift
ICQ: 655019240
skype: sellcardgift
Payment: Webmoney(wmz), Perfectmoney(pm), Bitcoin(btc)

Đã đăng 953 ngày, 3 giờ, 32 phút
0 đánh giá
0 người thích
Video của công việc
Chưa đăng video.
Đánh giá công việc
Chưa có đánh giá.
Tin khác của starbuck
Tin liên quan
Chú ý dễ khóa tài khoản: Các thành viên mua bán, đăng tin công việc mà giao dịch ngoài hệ thống bằng nhắn tin chat hộp thư tin nhắn có nội dung để lộ thông tin như số điện thoại, nick, link liên hệ... BQT sẽ khóa níck vĩnh viễn và tịch thu số tiền đã tạm giữ trong hệ thống 100K. BQT sẽ cung cấp bằng chứng, để chứng minh các giao dịch vi phạm sẽ khách hàng.