Mua bán công việc, thuê việc làm, bán theme, bán phần mềm, tăng like facebook, thiết kế web. > Kinh Doanh > cung cấp cho bạn danh sách email 1000 giám đốc doanh nghiệp tp HCM

cung cấp cho bạn danh sách email 1000 giám đốc doanh nghiệp tp HCM

Uy tín việc:
0%
Ngày giao:
3 ngày
Đang giao:
0
Uy tín SELLER:
0%
Xem:
1576
cung cấp cho bạn danh sách email 1000 giám đốc doanh nghiệp tp HCM

Tôi sẽ cung cấp cho bạn danh sách email 1000 giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đã đăng 1451 ngày, 10 giờ, 25 phút
0 đánh giá
1 người thích
Video của công việc
Không có video công việc.
Đánh giá của người mua
Chú ý dễ khóa tài khoản: Các thành viên mua bán, đăng tin công việc mà giao dịch ngoài hệ thống bằng nhắn tin chat hộp thư tin nhắn có nội dung để lộ thông tin như số điện thoại, nick, link liên hệ... BQT sẽ khóa níck vĩnh viễn và tịch thu số tiền đã tạm giữ trong hệ thống 100K. BQT sẽ cung cấp bằng chứng, để chứng minh các giao dịch vi phạm sẽ khách hàng.