Bán Plugin Lịch, Sự kiện WordPress tạo event

Mua bán công việc > Bán theme > Theme khác > Bán Plugin Lịch, Sự kiện WordPress tạo event
Uy tín việc:
0%
Ngày giao:
24 GIỜ
Đang giao:
0
Uy tín SELLER:
73%
Xem:
412
Bán Plugin Lịch, Sự kiện WordPress tạo event
Mô tả công việc

http://www.myeventon.com/
http://codecanyon.net/item/eventon-wordpress-event-calendar-plugin/1211017

Từ khóa
Đã đăng 920 ngày, 10 giờ, 55 phút
0 đánh giá
0 người thích
Video của công việc
Chưa đăng video.
Đánh giá công việc
Chưa có đánh giá.
Tin khác của congthanh23qt
Tin liên quan
Chú ý dễ khóa tài khoản: Các thành viên mua bán, đăng tin công việc mà giao dịch ngoài hệ thống bằng nhắn tin chat hộp thư tin nhắn có nội dung để lộ thông tin như số điện thoại, nick, link liên hệ... BQT sẽ khóa níck vĩnh viễn và tịch thu số tiền đã tạm giữ trong hệ thống 100K. BQT sẽ cung cấp bằng chứng, để chứng minh các giao dịch vi phạm sẽ khách hàng.