Mua bán công việc > Hướng dẫn giao dịch và thanh toán
Hướng dẫn giao dịch và thanh toán
5 bước đơn giản để nhanh chóng bắt đầu Mua – Bán trên 100k.banthatnhanh.com
 1. Tạo tài khoản trên 100k.banthatnhanh.com – Đăng nhập 100k.banthatnhanh.com
 2. Bắt đầu mua. Người bán không phải tạo các tài khoản Ngân Lượng để bán nhưng cần một trong loại tài khoản này để rút tiền ra khỏi hệ thống 100k.banthatnhanh.com

100k giao dịch bằng hệ thống tạm giữ an toàn và thang toán mua hàng chỉ bằng phường pháp “số dư tài khoản” trên 100k

 1. Nạp tiền vào số dư tài khoản qua Cổng thanh toán Ví Ngân Lượng.
 2. Nạp tiền vào số dư tài khoản bằng thẻ cào điện thoại.
 3. Nạp tiền vào số dư tài khoản từ trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng BQT.
 4. Nạp tiền vào số dư tài khoản từ các cổng thanh toán BTC. WMZ, PM. liên hệ BQT.

Hướng dẫn qui trình mua hàng và bán hàng.

I. Qui trình Người Mua đặt hàng:

1561

 1. Người mua chọn sản phẩm “Mua hàng”.
 2. Chọn 1 trong những phương thức thanh toán:
  • Thanh toán bằng tài khoản paypal
  • Thanh toán bằng số dư tài khoản (nếu không hiện trường “số dưa tài khoản”, nghĩa là “số dư tài khoản” không đủ bạn cần nạp tiền vào tài khoản)
  • Nếu đã thanh toán xong làm tiếp bước 3
 3. Trở về trang hệ thống 100k.banthatnhanh.com, vào mục “quảng lý mua hàng”
 4. Gửi yêu cầu đơn đặt hàng  cụ thể cho Người Bán và đợi thời gian mua hàng như người bán đã cam kết.
 5. Người bán giao hàng cho người mua, khi người mua nhận được hàng thì bấm nút xác nhận “đã hoàn thanh” để hệ thống 100k chuyển tiền cho người bán và nghĩa vụ người mua là đánh giá mức uy tín cho người bán.

II. Qui trình Người Mua hàng hủy đơn đặt hàng:

 1. Khi đã thanh toán xong, nhưng muốn hủy đơn hàng để nhận lại tiền.
 2. Người mua vào “Quản lý mua hàng” xem danh sách sản phẩm đã mua
 3. Chọn đơn đặt hàng muốn hủy
 4. Ở giao diện này bạn chọn “xin hủy bỏ lẫn nhau” sau nó viết lý do hủy gửi cho Người Bán
 5. Người bán không đồng ý cũng nên ghi rõ lý do gửi cho Người Mua
 6. Nếu Người bán đồng ý hủy.
 7. Xác nhận hủy về hệ thống và hệ thống trả tiền về cho Người Mua

III. Qui trình Người Bán hủy đơn hàng:

 1. Người bán không có thời gian hay không đủ hàng giao thì nên yêu cầu hủy để không bị đánh giá uy tín thấp
 2. Người Bán vào “Quản lý bán hàng” xem danh sách đơn đặt hàng
 3. Chọn đơn đặt hàng muốn hủy “xin hủy bỏ lẫn nhau”
 4. Gửi lý do hủy
 5. Chuyển về hệ thống xử lý hủy
 6. Hệ thống chấp nhận và trả tiền về cho Người Mua

IV. Qui trình nhận tiền của Người Bán:

 1. Người Bán vào chi tiết “Đơn đặt hàng” và tiến hành giao hàng cho Người Mua
 2. Chờ Người Mua xác nhận nhận đơn hàng và chất lượng đơn hàng.
 3. Khi giao dịch được người mua xác nhận tại trường “đã hoàn thành”, tiền sẽ chuyển số dư tài khoản người bán
 4. Tiền ở trạng thái này có thể được yêu cầu rút khỏi hệ thống khi số dư tài khoản lớn hơn 100.000vnđ.
 5. Yêu cầu rút tiền được gửi cho hệ thống.
 6. Hệ thống sẽ chuyển tiền cho bạn vào tài khoản Ngân Lượng hoặc chuyển khoản (nếu có)…