Mua bán công việc > Điều khoản sử dụng 100k.banthatnhanh.com
Điều khoản sử dụng 100k.banthatnhanh.com

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên, vui lòng đọc kỹ các thuật ngữ và điều khoản sử dụng sau đây:

Điều 1: Khái niệm và thuật ngữ

Điều 2: Khái niệm người bán         

Điều 3: Khái niệm người mua

Điều 4: Giao hàng & Liên lạc:

Điều 5: Xử lý đơn đặt hàng:

Điều 6: Yêu cầu rút tiền từ tài khoản 100k.banthatnhanh.com về tài khoản Ngân Lượng  và Paypal:

Điều 7: Tránh những vi phạm dễ khóa tài khoản?