Điều khoản sử dụng 100k.banthatnhanh.com

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên, vui lòng đọc kỹ các thuật ngữ và điều khoản sử dụng sau đây:

Điều 1: Khái niệm và thuật ngữ

Điều 2: Khái niệm người bán         

Điều 3: Khái niệm người mua

Điều 4: Giao hàng & Liên lạc:

Điều 5: Xử lý đơn đặt hàng:

Điều 6: Yêu cầu rút tiền từ tài khoản 100k.banthatnhanh.com về tài khoản Ngân Lượng  và Paypal:

Điều 7: Tránh những vi phạm dễ khóa tài khoản?