Mua bán công việc
Đăng tin bán: tài khoản, tăng like facebook, bán theme, thiết kế web, bán công việc v.v...